Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het overnemen en/of openbaar maken van (delen van) de website, of anderszins gebruik maken van de website, is niet toegestaan tenzij CleanDeal hier voorafgaande, schriftelijke toestemming voor verleent. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. CleanDeal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid:

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. CleanDeal spant zich in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht op deze website berust bij CleanDeal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan CleanDeal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door CleanDeal.